COVID-19 - aktuální informace ze dne 21.10.2020:

Na základě usnesení vlády se zakazuje provoz autoškol, provádění zkoušek z odborné a profesní způsobilosti a obdobných činností souvisejících se zákonem č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů a to z důvodů následujících opatření. Dle usnesení vlády ze dne 21. října 2020 č. 1079 se zakazuje dle článku I. bodu 1. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, bodu 4. dále kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě a dále dle usnesení vlády ze dne 21. října 2020 č. 1078, kterým se omezuje a zakazuje volný pohyb osob z důvodu zamezení šíření nákazy.
Usnesení se vykládají ve vzájemném celku, takže u autoškol neprobíhá výcvik ani závěrečné zkoušky ani školení řidičů dle zákona č.247/2000 Sb.

Další informace na stránkách Ministerstva dopravy České republiky:   www.mdcr.cz  

 Školení řidičů profesionálů v rozsahu 7 hodin 

Objednávky školení na tel.: 777919454, 606134006           e-mail:  info@mirdacars.cz

DATUM DEN MÍSTO POZNÁMKA
 Upozornění: Individuální a obsazené termíny zde nejsou zobrazovány !
7.11.2020 SOBOTA BRNO nepotvrzeno
7.11.2020 SOBOTA BŘECLAV nepotvrzeno
14.11.2020 SOBOTA BRNO
21.11.2020 SOBOTA BŘECLAV
21.11.2020 SOBOTA BRNO
28.11.2020 SOBOTA BRNO
28.11.2020 SOBOTA BŘECLAV
12.12.2020 SOBOTA BRNO
30.12.2020 STŘEDA BRNO
30.12.2020 STŘEDA BŘECLAV

       

 

on line přihláška: Logo_mirda_cars_z.jpg