MOŽNOSTI PŘIHLÁŠENÍ DO AUTOŠKOLY  MIRDA CARS S.R.O.

A.  PŘIHLÁŠKA K VÝUCE A VÝCVIKU  ON LINE   / KLIKNI / Logo_mirda_cars_z.jpg

B. PŘIHLÁŠENÍ K VÝUCE A VÝCVIKU TELEFONICKY NA TEL.: 777633279

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A ŘÁD AUTOŠKOLY 

Co bude následovat ?

1. Budete kontaktováni pracovníkem autoškoly o termínu zahájení kurzu

Autoškola - další  informace

Výcvik skupiny B - skupina B opravňuje k řízení:

a) motorových vozidel, s výjimkou vozidel výše uvedených (pod AM, A1, A), jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení, kromě místa řidiče, k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 750 kg.

b) traktorů a pracovních strojů samojízdných, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg

c) jízdních souprav složených z motorového vozidla podle písm. a) nebo b) a přípojného vozidla, pokud maximální přípustná hmotnost soupravy nepřevyšuje 3500 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Informace k výcviku skupin A, A1, A2

k výcviku na motocykly pro rok 2024  již nepřijímáme přihlášky k výcviku z důvodu naplněné kapacity

Skupina A od 24 let

  • Motocykly s postraním vozíkem nebo bez něj.
  • Nad výkon 25 kW s poměrem výkon/hmotnost nad 0,16 kW/kg

Skupina A1 od 16 let

  • Lehké motocykly o objemu válců do 125 cm3 a o výkonu nejvýše 11 kW

Skupina B opravňuje k řízení:

a) motorových vozidel, s výjimkou vozidel výše uvedených (pod AM, A1, A), jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení, kromě místa řidiče, k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 750 kg.

b) traktorů a pracovních strojů samojízdných, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg

c) jízdních souprav složených z motorového vozidla podle písm. a) nebo b) a přípojného vozidla, pokud maximální přípustná hmotnost soupravy nepřevyšuje 3500 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla.

Vozový park

motocykl2 motocykl3  auto3RAPID PŘEDEKRAPID BOK

Ceník autoškoly

Kompletní ceník autoškoly najdete v hlavním menu.

Přihlášení do autoškoly

Vyplněním on-line přihlášky urychlíte registraci do autoškoly. Po odeslání přihlášky budete kontaktováni pracovníkem autoškoly. Dbejte na správné vyplnění kontaktních údajů, tj. telefonu a e-mailové adresy.

 APLIKACE MOJE AUTOŠKOLA PRO ANDROID - KLIKNI

Pracoviště autoškoly:

Břeclav +420 777 556 351, +420 777 919 454

Poštorná +420 777 633 279

    Mikulov +420 777 919 454, +420 724 746 158

 autoskola@mirdacars.cz