STK TRAKTORŮ + MĚŘENÍ EMISÍ

Technické prohlídky traktorů a přívěsů traktorů.

Možnost  provedení technické prohlídky v místě stání vozidel tzv. mobilním způsobem.. Zde je nutno dodržet předepsané podmínky t.j. plocha na které budou prováděny technické prohlídky musí být schválena Krajským úřadem Jihomoravského kraje. Vzhledem k časové náročnosti tohoto procesu doporučujeme objednávat technické prohlídky s dostatečným časovém předstihem. Aktuální stav schválených ploch v rámci JMK získáte na telefonu 606134006.

Bližší informace a objednávky tel.:  606134006        e-mail: info@mirdacars.cz

stk-traktoru

Doklady předkládané před provedením technické prohlídky:

1) Pravidelná technická prohlídka:

 • technický průkaz vozidla,
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu,
 • technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 • protokol o měření emisí

2) Opakovaná technická prohlídka:

 • technický průkaz vozidla,
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu.
 • technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 • protokol o měření emisí
 • protokol o předchozí technické prohlídce

3) Evidenční kontrola:

 • technický průkaz vozidla,
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu,
 • technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,

Objednávky na tel.: 606134006 e-mail: elisarcentrum@seznam.cz